Kontakt:

Lars
+46(0)72-544 18 79
lars@mstlunden.se

Kjell
+46(0)70-320 99 46
kjell@mstlunden.se

Lars Olofsson

Presentation av Miljö- och SäkerhetsTeknik i Lunden AB

Verksamheten är förlagd till Lunden i Eda kommun och startades 2006 av Kjell Olofsson. Kjell har 30 års erfarenhet som arbetsmiljöingenjör; anställd vid Åmotfors Bruk och Westhälsan i Arvika AB.

2012 ombildades tidigare MST till aktiebolag och heter från 1/7-2012 Miljö och SäkerhetsTeknik i Lunden AB. I och med detta har Lars Olofsson övertagit ansvaret och Kjell finns tillgänglig vid behov.

Lars är byggnadsingenjör utexaminerad från Högskolan i Karlstad 2001 och har därefter arbetat med projekt och byggledning på Skanska och Eda Byggkomponenter. Genomgått riskanalysutbildning via Teknologiskt Institut. Utbildad och certifierad till Kontrollansvarig enligt Bygglagstiftningen.

Lars har idag ett antal uppdrag som Kontrollansvarig.

Företagsidé

Vår företagsidé är att vara en resurs inom områden miljö, (såväl yttre som inre) samt säkerhet (person och egendom). Vi utför uppdrag från specifika tjänster till större löpande tjänster allt efter vad du som kund önskar.

Exempel på områden där vi kan vara en resurs

  • Risk- och konsekvensanalyser, befintliga förhållanden samt vid förändringarbete.
  • CE-märkning av maskiner.
  • Regelverk, tolkning, utbildning, omsättning till lokal verksamhet.
  • Mätningar inom byggakustik, underlag för garantiärenden vid nybyggnation. Externa ljudutbredningsmätningar.
  • Utbildningar (övergripande inom området, samt kundanpassade)
  • Kemikaliehantering, registrering, riskbedömning.
  • Haveri- och olycksfallsutredningar.
  • Ledningssystem.
  • Projektledning vid förändringsarbeten.
  • Kontrollansvar enl. PBL

Olika typer av miljömätningar utföres med moderna mätinstrument, tills vidare hyrda från Instrumentpoolen Yrkesmedicinska kliniken i Örebro.
Finns behov av ovanstående tjänster, kontakta oss för offert.

Samarbetspartners


» Universitetssjukhuset i Örebro
» Swerea Swecast
» Räddningsverket MSB