Kontakt:

Lars
+46(0)72-544 18 79
lars@mstlunden.se

Kjell
+46(0)70-320 99 46
kjell@mstlunden.se

Vi kan hjälpa Er med Kontrollansvar enl. PBL.
Läs mer under Våra arbetsområden/Övriga tjänster

Investering 2018
Vi kan nu erbjuda bullerutredningar invändigt på industrier med beräkningsprogram NoiseAtWork.
Kontakta oss för mer information.

Investering 2014
Nu har vi köpt en Bruel & Kjaer Bullermätare 2270.
Detta är en av de mest avancerade bullermätarna på marknaden, och med tillbehör kan de flesta bullerutredningar utföras.
  

Investering 2019
Komplett utrustning för byggakustikmätningar har inköpts

Senaste nytt

Motorsågskörkort.
Om du använder motorsåg i ditt arbete eller utför uppdrag åt annan person kan det bli dyrt om du inte har motorsågskörkort efter 2015-01-01. Arbetsmiljöverket kan utkräva en sanktionsavgift på 10 000 kr för varje användare av motorsåg.

Ny kurs A+B startar 10/9 2019. Det finns platser kvar.

Lars Olofsson

2012 ombildades tidigare MST till aktiebolag och heter från 1/7-2012 Miljö och SäkerhetsTeknik i Lunden AB. I och med detta kommer Lars Olofsson på sikt att överta ansvaret  och Kjell succesivt trappa ner på obestämd tid.

Lars är 42 år, byggnadsingenjör utexaminerad från Högskolan i Karlstad 2001 och har därefter arbetat med projekt och byggledning på Skanska och Eda Byggkomponenter.  Genomgått riskanalysutbildning via Teknologiskt Institut.  Utbildad och certifierad till Kontrollansvarig enligt Bygglagstiftningen.
 
Lars har idag ett antal uppdrag som Kontrollansvarig.