Kontakt:

Lars
+46(0)72-544 18 79
lars@mstlunden.se

Kjell
+46(0)70-320 99 46
kjell@mstlunden.se

Riskanalyser/CE-märkning

Riskanalys på maskin

Vi arbetar med ett riskanalysverktyg som bygger på bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2008:3 avseende maskiner. Riskanalysen är en del i CE-märkningsprocessen. För att riskbedöma arbetsmoment använder vi ASA-metoden (Arbetssäkerhetsanalys)

Kemikaliehantering

Exempel på produktförteckning (Intersola)

Vi har sedan en tid tillbaka ett samarbete med Intersolia och kan erbjuda ert företag ett WEB-baserat databassystem som uppfyller de krav som reglerar kemikalieanvändning. Systemet behandlar även riskbedömning av kemikalier. Vi anordnar även användar- och administratörsutbildning.