Kontakt:

Lars
+46(0)72-544 18 79
lars@mstlunden.se

Kjell
+46(0)70-320 99 46
kjell@mstlunden.se

Övriga tjänster

Utbildning

Utbildning motorsågskörkort

Inom vårt område har vi ett flertal olika riktade utbildningar, här nämnes de vanligaste:

  • Bättre Arbetsmiljö grundkurs 32-40 lektionstimmar.
  • Riskanalysutbildning
  • Härdplastutbildning
  • Arbete i explosiva miljöer
  • Motorsågskörkort - behörighet att utfärda klass A+B
  • Regelverk - lagar och föreskrifter inom området miljö och säkerhet
  • Kundanpassade utbildningar inom miljö och säkerhet

I förekommande fall anlitas externa föreläsare.

 
 

Rådgivning / Regeltolkning

Lagar och föreskrifter blir lätt en snårskog.

Rådgivning av olika slag, ex konsekvensanalyser vid förändringar /ombyggnader. Rådgivning om regelverk, ex. införande av miljöledningssystem (Systematiskt Arbetsmiljöarbete) mm. Tolkningar av lagar och föreskrifter. Omfattas Ditt företag av en specifik lag eller föreskrift.

Kontrollansvar enl. PBL och projektledning

Vi är certifierade kontrollansvariga och uppfyller kraven i 10 kapitlet 9.1 § i plan-och bygglagen (2010:900) och boverkets föreskrift BFS 2011:14 KA. Certifieringsorgan SP SITAC. Behörighetsnivå K.

En certifierad kontrollansvarig krävs då Ni ska utföra bygglovspliktiga åtgärder. Vi kan även hjälpa Er med projektledning under hela byggprocessen.