Kontakt:

Lars
+46(0)72-544 18 79
lars@mstlunden.se

Kjell
+46(0)70-320 99 46
kjell@mstlunden.se

Miljö och SäkerhetsTeknik i Lunden AB

Riskanalyser/CE-märkning

Vi kan hjälpa dig med olika typer av riskbedömningar, t.ex:
» maskiner/CE märkning
» arbetsmoment
» kemikaliehantering

Mer om Riskanalyser/CE-märkning

Mätningar/Utredningar

Vi utför alla typer av bullerutredningar, t.ex. externbuller internt industribuller och byggakustik arbetsmiljömätningar som damm/kvartsmätning.

Mer om Mätningar/Utredningar

Övriga tjänster

Vi kan erbjuda: utbildningar inom   Personsäkerhet industri, Användning av motorsåg, m.m    
Kontrollansvar enl PBL.

Mer om utbildning